Scoring Models

Modelowanie scoringu poszczególnych działań pozwala na szybkie podejmowanie decyzji z uwzględnieniem jak największej liczby parametrów

Scoring na bazie aktywności

Analiza zaangażowania użytkowników na stronie pozwala na nadawanie oceny poszczególnym działaniom

Szybka ocena na bazie wielu parametrów

Dzięki algorytmom przetwarzanie dużej ilości danych i nadawanie im odpowiednich wag odbywa się w czasie rzeczywistym

Gotowe wizualizacje i raporty

Gotowe wykresy scoringowe pozwalają na szybką analizę dla dowolnych osób

Jak wykorzystać algorytmy scoringowe?
Campaign Scoring

Ocena kampanii na bazie dowolnych parametrów dostosowanych do Twojego biznesu

Content Scoring

Ocena contentu pod kątem dowolnych parametrów na Twojej stronie

Publisher scoring

Ocena Wydawców pod kątem jakości dostarczanego ruchu

facebook linkedin twitter search-icon